Ochrana proti teplu


Které doplňky chrání před nahříváním místností nejlépe? V souladu s normou DIN 5034-1 by měly být místnosti chráněny před nadměrným nahříváním slunečními paprsky pomocí vnitřními ale právě pomocí vnějších doplňků
(markýzy, předokenní rolety):

„ Pokud je to možné, místnosti je nutno v létě chránit před nahříváním pomocí vnějších clon odrážejících teplo, umístněných před sklem. Nahřívání místností je důsledkem absorbce slunečního záření předměty a povrchy v místnosti (stěny, podlaha). Absorbované sluneční záření se přemění na infračervené záření(tepelné) a zasklení oken je nepropouští zpátky ven, a tak v létě způsobuje nežádoucí nahřívání místností.” - DIN 5034-1

 

Co to reálně znamená??

FAKRO se snaží zdokonalovat své výrobky a pro pohodlí svých klientů stále analyzuje účinnost ochrany před nahříváním pomocí různých typů protislunečních clon. Za tímto účelem bylo připraveno osm zcela stejných testovacích místností , které byly identicky vystaveny slunečnímu záření a vybaveny stejnými střešními okny. Testování proběhlo při zavřených oknech. Teplota byla měřena v několika bodech, metr nad podlahou. Na oknach byly namontovány různé doplňky a výsledky testů Vám prezentujeme na výkresu.

Výše uvedené výsledky testování jednoznačně ukazují, že předokenní doplňky (roleta a markýza) nejlépe chrání před úmorným vedrem z vnějšku. Optimální protisluneční clonou je markýza, pokud vezmeme v potaz efekt ochrany před teplem, cenu a jednoduchost montáže. Vnitřní doplňky chrání před teplem pouze omezeně, jejich hlavním účelem je dotvářet interiéry a regulovat množství světla pronikajícího do místnosti.

 

Propustnost sluneční energie
1) - okno bez clony g = 61% ( 0,61) wg EN 410
2)- okno s vnitřní zatemňující roletou g = 37% (0,37) wg EN 13363-1
3)- okno s markýzou (v závislosti na materiálu) g = 4-14% (0,04 - 0,14) wg EN 13363-1

Součinitel prostupu tepla g určuje, jaké množství solární energie proniká dovnitř místnosti. Čím vyšší je hodnota součinitele g, tím rychleji se místnost nahřívá. Vnější markýza chrání před vedrem až 8krát účinněji než vnitřní zatemňující roleta.

Vnější doplňky chrání před teplem dopadajících slunečních paprsků. Absorbují sluneční záření již před zasklením a vyzařují je zpět, aniž by došlo k nahřátí místnosti.

Záření, které projde zasklením, je absorbováno vnitřní clonou. Mění se na infračervené záření, které neprojde sklem zpět – vnitřní doplněk funguje jako topné těleso. V konečném důsledku během slunečných horkých dnů dochází k nežádoucímu nahřívání místností, zejména z jižní strany.