Ochrana osobních údajů

Odpovědnost

Webové stránky firmy FAKRO jsou určeny a zaměřeny pro obyvatele České republiky. Všechny reklamní materiály a prohlášení v nich obsažené jsou platné pouze na území České republiky.

Reklamní materiály uveřejněné na webových stránkách firmy FAKRO nejsou nabídkou ve smyslu ustanovení občanského zákoníku, ale pouze prezentací a propagací výrobků nabízených firmou FAKRO.

FAKRO průběžně aktualizuje informace obsažené na svých webových stránkách, nenese však žádnou odpovědnost za správnost, aktuálnost a komplexnost informací uvedených na webu. Zároveň si FAKRO vyhrazuje právo provádět změny části nebo celého obsahu webových stránek bez předchozího upozornění. Riziko spojené s používáním a využitím informací uvedených na webových stránkách nese sám uživatel. Firma FAKRO nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku používání webových stránek FAKRO.

Firma FAKRO nezodpovídá za nesprávné využití informací umístěných na svých webových stránkách, zejména za zpracování technických řešení projektů na základě dokumentů a grafik umístěných na tomto webu. Dokumenty a grafika uveřejněné na webových stránkách mají pouze informativní charakter a jsou doporučenými příklady řešení.

Firma FAKRO nezodpovídá za obsah jiných webových stránek, na které pro pohodlí a informovanost uživatele zveřejňuje na svých webových stránkách přímé a nepřímé odkazy (linky). Jejich použitím uživatel opouští web firmy FAKRO.

Firma FAKRO nezodpovídá za majetkovou a nemajetkovou újmu, přímo nebo nepřímo vyplývající ze získání informací na webových stránkách, na které byly zveřejněny odkazy na tomto webu.

Firma FAKRO zároveň prohlašuje, že v okamžiku zveřejnění na svém webu odkazů na jiné webové stránky, tyto stránky neobsahovaly žádný nezákonný obsah.

V případě umístění odkazu na webové stránky FAKRO na jiných webových stránkách bez požadovaného souhlasu, firma FAKRO nezodpovídá za majetkové a nemajetkové škody související se získanými informacemi prostřednictvím těchto odkazů.

Použití materiálů

Všechny názvy, grafická, slovně-grafická označení a jiná slovní označení rozlišovacího charakteru umístěná na těchto webových stránkách jsou chráněna autorským právem a dalšími předpisy týkajícími se ochrany duševního vlastnictví. Firma FAKRO má výlučné právo k užívání těchto znaků a označení na územích, ve kterých se prodávají výrobky FAKRO. Některé webové stránky FAKRO obsahují také materiály podléhající autorským právům subjektů, které je poskytly ke zveřejnění na webových stránkách.

Veškerá práva k webovým stránkám FAKRO, včetně jakýchkoli grafických prvků a rozvržení stránek, jakož i jakýchkoli jiných prvků stránek, jsou vyhrazena. Je zakázáno kopírovat design a grafické rozvržení stránek FAKRO.

Použití dokumentů a grafik umístěných na webových stránkách FAKRO ke zveřejnění (zcela nebo zčásti) vyžaduje předchozí souhlas a autorizaci firmy FAKRO.

Je dovoleno načítat, zobrazovat, kopírovat a předávat materiály jiným osobám - v rozsahu povoleného osobního využití, za předpokladu, že materiály nejsou upravovány.

Veškeré prvky těchto webových stránek jsou chráněny zákonem a porušení těchto práv bude mít za následek zahájení soudního řízení firmou FAKRO proti osobám nebo subjektům porušujícím tato práva.

Správa osobních údajů

Při návštěvě webových stránek FAKRO můžete být požádání o poskytnutí některých osobních údajů. Tyto informace poskytujete dobrovolně. Neposkytnutí požadovaných informací může mít za následek přerušení pozastavení činnosti, pro kterou jsou tyto informace nezbytné.

Poskytnuté informace budou firmou FAKRO považovány za důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám. Tato data budou použita výhradně pro potřeby technické správy webových stránek, zákaznického servisu, provádění průzkumů týkajících se výrobků a pro marketingové účely pouze v nezbytném rozsahu a v konkrétním případě.

Osobní údaje budou předány státním institucím a úřadům jenom v obligatorních případech definovaných národními právními předpisy.

S výjimkou osobních údajů používaných k Vaší identifikaci, zpracovávaných v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, nepovažujeme za důvěrné a podléhající právní ochraně žádné jiné informace zasílané prostřednictvím internetu. Zasláním jakýchkoli údajů nebo materiálů souhlasíte s jejich použitím firmou FAKRO pro jakýkoli účel, včetně reprodukce, transmise, publikace, rádiového přenosu a vysílání.

Politika cookies

Co to jsou cookies?

Datový soubor „cookie” je informace, která je zasílána internetovým serverem a uchovávána ve webovém prohlížeči, aby ji bylo možné v budoucnu znovu přečíst. Je to velmi užitečné, pokud chcete, aby si prohlížeč pamatoval konkrétní informace.

Cookies používají téměř všechny webové stránky k různým účelům:

  • analyzování chování návštěvníků dané stránky,
  • personalizaci stránek a zapamatování preferencí návštěvníků,
  • spravování nákupních košíků v internetových obchodech,
  • sledování chování lidí na webových stránkách a zobrazování behaviorálních reklam.

Naše webové stránky používají dva druhy cookies:

Trvalé cookies – Google Analytics – umístěné s cílem zjistit, jakým způsobem je stránka používána, pro zlepšení navigace na webu. Uživatelská data jsou shromažďována anonymně. Tyto soubory se využívají ke shromažďování informací o tom, jak uživatelé používají naše webové stránky. Tyto informace používáme k sestavování přehledů a pomáhají nám vylepšit web. Cookies uchovávají informace v anonymní podobě, včetně počtu návštěvníků webu, odkud byli na stránku přesměrování, které stránky navštívili.

Cookies pro danou relaci – používané v souvislosti s danou relací prohlížeče ke zlepšení funkčnosti stránky. Cookies si pamatují přihlašovací údaje a výrobky v košíku - jsou naprosto nezbytné pro správné fungování webových stránek a nedoporučujeme je blokovat.

Odstraňování cookies

Většina webových prohlížečů umožňuje spravovat nebo smazat soubory cookies prostřednictvím přístupu k nastavení prohlížeče. Chcete-li se dozvědět více informací o cookies včetně toho, jak spravovat a odstraňovat cookies, navštivte www.allaboutcookies.org.